Impresszum

© Magyar Tudományos Akadémia, 2023

Felelős kiadó: Freund Tamás, az MTA elnöke

Tudástár: CC BY-NC-SA 2.5 HU | Nevezd meg! | Ne add el! | Így add tovább!

A Tudástár tartalma oktatási célra szabadon felhasználható.

Informatikai fejlesztés: Netrix Kft.

Tervezőgrafikai munkák: avesophia.hu

Nyelvi lektor: Földes Zsuzsanna


 

MTA Tanulmányi Verseny 2022/23
Web: verseny.mta.hu
Telefon: +36 1 411 6321
E-mail: verseny@titkarsag.mta.hu

A verseny a Középiskolai MTA Alumni Program keretében valósult meg.

Projektvezető: Zala Krisztina

A verseny lebonyolítója:
MTA Titkársága

A verseny szervezője:
MTA Titkársága Kommunikációs Főosztály

Az MTA Tanulmányi Verseny 2022/23 versenyfeladatsorait és a honlapon közzétett, a felkészülést segítő tartalmakat, háttéranyagokat szakmailag az MTA által felkért szakértői csapat ellenőrizte.

A szakértői csapat tagjai:

  • Bartholy Judit klimatológus, az MTA doktora (ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Meteorológiai Tanszék)
  • Boda Zsolt politológus, az MTA doktora, a Társadalomtudományi Kutatóközpont (MTA Kiváló Kutatóhely) főigazgatója
  • Bozó László meteorológus, az MTA rendes tagja, az MTA Földtudományok Osztályának elnöke
  • Novákné Tóth Krisztina földrajz-német-környezettan szakos tanár (Ferences Gimnázium, Szentendre)
  • Pongrácz Rita klimatológus, egyetemi adjunktus (ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Meteorológiai Tanszék)
  • Szathmáry Eörs biológus, az MTA rendes tagja, a Fenntartható Fejlődés Elnöki Bizottság elnöke
  • Szurdoki Erzsébet Piroska oktatáskutató (MTA-ELTE Környezetismeret Tanítása Kutatócsoport; ELTE TÓK Természettudományi Tanszék)